شهید سید احمد رحیمی

 

شهید دکتر سیداحمد رحیمی

ولادت 1338 – بیرجند

شهادت: 62/1/24 – جبهه جنوب 

شهید رحیمی انقلاب را ثمره خون هزاران شهید می دانست و با تمام وجود آن را دوست می داشت برای دفاع از میهن و عقایدش از جان خویش نیز دریغ نمی ورزید از همان ابتدای تشکیل سپاه به عنوان یک عضو افتخاری ملبس به لباس سپاه شد و بارها لباس رزم پوشید و عازم جبهه ها شد تا اینکه در زمستان 61 به شوق حضور مداوم در جبهه به همراه خانواده به خوزستان مهاجرت نمود و در اواخر همان سال بر اثر اصابت گلوله تانک پیکر مطهرش شرحه شرحه جام وصال عشق را سر کشید و پس از 25 روز غربت در جوار رحمت حضرت دوست در بوستان شهدای بیرجند آرمید.